Dipl.-Ing.ENVER KÖSE

Endüstriyel Mineraller Zenginleştirme Yük.Mühendisi.

Şirketimiz 30 yıldan beri başta Madencilik ve Demir Çelik sektörü olmak üzere cevher zenginleştirme tesisleri için danişmanlık ve mühendislik hizmetleri vermektedir.

Son yıllarda artan evsel ve sanayi katı atıkları ve bunların bertaraf edilmesi zorunluluğu, ekonomik değeri olan malzemelerin ayrıştırılarak geri kazanılmasını gerektirmektedir.
Bertaraf edilecek atığın hacim ve ağırlığının azaltılması, böylece depolama maliyetinin düşürülmesi ve çevreye vereceği zararın en aza indirilmesi katı atık bertarafının en temel amacıdır. Öncelikle geri kazanılması gereken malzemeler metaller, her türlü plastik, kağıt ve cam olarak sıralanabilir. Bu malzemelerden kağıt dışındakiler depolama alanlarında yok olmadıkları için depolama öncesi ayrıştırılması, hem depolama alanlarının kapasitesini artırdığı gibi aynı zamanda hammadde olarak kullanılabilmekte ve dolayısıyla ekonomik kaynak oluşturabilmektedir.
Türkiye genelinde atıkların tak. % 12'si geri kazanılabilir. malzemeden oluşmaktadır ve bu sayede depo hacminde % 35'lik azalma sağlanabilir. Zengin ülkeler bu uygulamaları uzun zamandan beri yapmaktadırlar ve amaca uygun teknolojiler geliştirmişlerdir. Şirketimiz bu tür uygulamalar için danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinin yanı sıra ekipman üreticisi IFE – Aufbereitungstechnik / Avusturya şirketinin Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.
IFE şirketinin son yıllarda geliştirdiği ekipmanları sizlere tanıtmak istiyoruz. Bir çoğu IFE adına patentli olan bu ekipmanlar tüm Avrupa ve dünyanın bir çok ülkesinde sorunsuzca çalışmaktadır.
Perkam Dış Ticaret Ltd.Şti. olarak sizlere danışmanlık, mühendislik ve proje yönetimi konularında yardımcı olmak, ayrıca soru veya isteklerinize cevap vermek amacındayız.